nu in verkoop

De verkoop van 6 vrije kavels is gestart! Het gaat om vijf vrije kavels 'Bij de Hoge Dennen' (kavelnummers HD01 en HD16-HD19) aan de Graaf Lodewijklaan, en één vrije kavel 'Op de Hei' (kavelnummer OH14) aan de Prinses Maximalaan. De kavels variëren tussen de 630m2 en 1.084m2. De kavelprijzen beginnen bij €535.000 VON. Inschrijven kan tot donderdag 28 april 2016, 12.00 uur.

 

Eigen ontwerp

U kunt met veel vrijheid zelf een woning laten ontwerpen en bouwen in Kerckebosch.

 • Het karakter van de buurt 'Bij de Hoge Dennen' wordt bepaald door villa's in een eigentijdse architectuur. De stijl kenmerkt zich door hoge kappen, erkers en uitbouwen.
 • De vrije kavels 'Op de Hei zijn voor droomhuizen in moderne architectuur. Stijlkenmerken zijn platte daken, rechte belijning, strakke bouwmassa en gebruik van glas en transparante materialen.

 


 

 

Verkoopprocedure

 1. Verkoop en toewijzing van de kavels is op basis van de hoogste bieding en op volgorde van voorkeur. De minimale bieding bedraagt de vermelde kavelprijs. Bij gelijke biedingen volgt loting door de projectnotaris Woortmann in Zeist. U kunt meerdere voorkeuren aangeven, maar u krijgt maximaal één kavel toegewezen.
 2. U kunt t/m donderdag 28 april 2016 om 12.00 uur een bod uitbrengen op één of meerdere kavels via het inschrijfformulier. U levert het inschrijfformulier in bij de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch per mail via info@kerckeboschzeist.nl, per post via WOM Kerckebosch, Graaf Lodewijklaan 15, 3708 DM Zeist. Of geef het formulier af bij het Informatiecentrum Kerckebosch op bovengenoemd adres aan de balie of in de brievenbus bij de voordeur. U ontvangt in alle gevallen per mail een bevestiging van uw inschrijving. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen, dan is uw formulier niet bij ons aangekomen.
 3. Alle inschrijvers ontvangen uiterlijk woensdag 4 mei 2016 per mail de uitslag.
 4. Met de inschrijvers die een kavel krijgen toegewezen neemt de WOM telefonisch contact op voor het maken van een afspraak voor het ondertekenen van de koopovereenkomst. Let op: bij eventuele ontbinding van de koopovereenkomst op basis van de financiering wordt er €500,- aan dossierkosten in rekening gebracht.

 
Overige voorwaarden

 1. Alleen compleet ingevulde inschrijfformulieren worden geaccepteerd.
 2. Per huishouden mag slechts één formulier worden ingediend en koopt u maximaal één kavel. Dubbele inschrijvingen worden uitgesloten.
 3. De vrije kavels zijn uitsluitend bedoeld voor eigen bewoning.
 4. Maak voor uw eigen administratie een kopie van dit formulier.
 5. Bij ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de WOM om uw contactgegevens na aankoop van een kavel te delen met andere kavelkopers in de wijk Kerckebosch Zeist.
 6. De WOM maakt de biedingen niet openbaar.
 7. Over de uitslag kunt u niet met de WOM corresponderen.
 8. Partijen kunnen aan de invulling van dit formulier geen rechten ontlenen.

 


Verkoopinformatie

 1. Kavelpaspoorten HD01 en HD16 - H19
 2. Informatiemap "Bij de Hoge Dennen" *let op: aangepaste bouwregels voor HD01
 • Op de Hei
 1. Kavelpaspoort OH14
 2. Informatiemap "Op de Hei"

 

Koopovereenkomst & bijlagen

 

Overige informatie

 

Impressie woningen Bij de Hoge Dennen & Op de Hei

 

Vragen

Voor vragen of een afspraak kunt u contact opnemen met Elise Vonk of Evert-Jan Roelofsen van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch via 030-6940229 of info@kerckeboschzeist.nl.