Spelregels

Spelregels

"Uw eigen huis bouwen. Daar mag u trots op zijn. Van handtekening tot oplevering."

 

 

Bouwregels

In alle woongebieden kunt u met veel vrijheid zelf een woning laten ontwerpen en bouwen. De randvoorwaarden verschillen per woongebied.

 

Beeldkwaliteitplan

Het beeldkwaliteitplan waarborgt de kwaliteit en de algemene uitstraling per buurt. Per buurt zijn er een aantal richtlijnen in materiaalgebruik, kleurgebruik en specifieke kenmerken in de bebouwing (bijvoorbeeld platte daken, of jaren '30 stijlkenmerken).

 

Kavelpaspoort 

Op het kavelpaspoort staan alle specifieke kenmerken per kavel. De precieze afmetingen, de locatie van de oprit, een aantal bouwregels, voor welke bomen wel of geen kapvergunning mag worden aangevraagd, welke erfafscheiding wordt geplaatst door de WOM en eventuele beplanting in de voortuin.

 

Bouwregels, beeldkwaliteitsplannen en kavelpaspoorten kunt u downloaden per woongebied.

 

 

Kwaliteitsteam Kerckebosch Zeist

Dit team van specialisten op het gebied van milieu, leefbaarheid, landschap, stedenbouw en welstand, heeft als taak de kwaliteit van de bebouwde en openbare ruimte te bewaken. Deze kwaliteit is vastgelegd in het masterplan en in het beeldkwaliteitsplan. Kaveleigenaars zijn verplicht hun definitief ontwerp voor te leggen aan het Kwaliteitsteam. Ook raden wij u aan om het schetsontwerp en voorlopig ontwerp voor te leggen om onnodige vertraging te voorkomen. Om het vergunningentraject voor u gemakkelijker te maken, wordt de kapvergunning en de welstand eveneens door het kwaliteitsteam beoordeeld.

 

Lees meer over het Kwaliteitsteam, en de data waarop het team bijeenkomst in 2015.